10. Hải Đăng

18/09/2019

Bé Hải Đăng

Học Guitar

Học viên nhỏ tuổi của lớp Guitar, con học guitar ở Song May đã 3 năm với sự gắn bó này đã giúp con ngày càng tiến bộ hơn.

Bé rất lễ phép và hiền dù nhỏ tuổi nhưng rất biết cố gắng và nỗ lực.

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Facebook