Guitar

Guitar

Ukulele

Ukulele

Organ

Organ

Piano

Piano

20 câu hỏi tuyển sinh thường gặp khi thi môn năng khiếu âm nhạc?

12/09/2019
KIẾN THỨC ÂM NHẠC

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĐI THI MÔN NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC!!!!

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của âm thanh sử dụng trong âm nhạc?

Câu 2: Trong hệ thống âm nhạc, hàng âm có bao nhiêu bậc cơ bản? Muốn thay đổi cao độ của các bậc cơ bản người ta dùng những ký hiệu gì?

Câu 3: Ý nghĩa khóa Sol dòng 2 và khóa Fa dòng 4? Thứ tự dấu thăng và dấu giáng trên khuông nhạc?

Câu 4: Ý nghĩa số chỉ nhịp? Đặc điểm của nhịp lấy đà?

Câu  5: Tiết tấu là gì? Thế nào là đảo phách?

Câu 6: Nhịp độ là gì? kể tên các nhóm nhịp độ cơ bản?

Câu 7: Trong âm nhạc quãng là gì? Phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm?

Câu 8: Cách thành lập quãng tăng, quãng giảm, cho ví dụ?

Câu 9: Đảo quãng là gì? Trùng quãng là gì?

Câu 10: Hợp âm ba có mấy loại? Đặc điểm của từng loại?

Câu 11:

 1. Dấu hóa là gì? Thế nào là dấu hóa theo khóa và dấu hóa bất thường?
 2. Trình bày các lỗi cơ bản trong sắp xếp và nối tiếp hợp âm?
 3. Đặc điểm của hình thức một đoạn độc lập trong thanh nhạc?
 4. Ý nghĩa hai tập “ Bình quân luật” viết cho Clavecin của J. Bach. Hát hoặc đàn một giai điệu trong hai tập ấy?

Câu 12:

 1. Cách xác định giọng điệu của tác phẩm âm nhạc từ dấu hóa cho trước. Cho ví dụ?
 2. Nêu số bậc, ký hiệu chức năng của hợp âm ba chính và phụ trong điệu thức trưởng tự nhiên. Cho ví dụ?
 3. Đặc điểm của hình thức một đoạn độc lập trong khí nhạc?
 4. Vai trò của J. Haydn trong thể loại nhạc giao hưởng? Kể tên các nhạc khí bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng?

 

Câu 13:

 1. Cho biết tên các bậc trong điệu thức trưởng tự nhiên?
 2. Những hợp âm hạ át nào không sử dụng trong điệu trưởng hòa âm? Tại sao?
 3. Đặc điểm của hình thức hai đoạn đơn?
 4. Sơ lược về vị trí và công lao của W.Mozart trong nền âm nhạc cổ điển thế giới. Hát hoặc đàn một giai điệu của W.Mozart?

Câu 14:

 1. Đặc điểm các điệu thức thứ hòa âm, thứ giai điệu. Cho ví dụ?
 2. Kể tên các hợp âm bảy chính trong điệu thức. Ký hiệu, thế đảo và nguyên tắc giải quyết âm bảy về hợp âm ba chủ?
 3. Đặc điểm của hình thức ba đoạn đơn?
 4. Sơ lược về vị trí và công lao của L.Beethoven trong nền âm nhạc cổ điển thế giới. Hát hoặc đàn một giai điệu của L.Beethoven?

Câu 15:

 1. Hãy kể thứ tự các quãng tám của hệ thống âm thanh sử dụng trong âm nhạc?
 2. Nêu số bậc, ký hiệu chức năng của các hợp âm ba chính và phụ trong điệu thức thứ hòa âm. Cho ví dụ?
 3. Đặc điểm của hình thức ba đoạn phức?
 4. Sơ lược về vị trí và công lao của F.schubert trong nền âm nhạc cổ điển thế giới. Hát hoặc đàn một giai điệu của F.Schubert?

Câu 16:

 1. Sự khác nhau giữa nhịp đơn và nhịp kép?
 2. Thế nào là âm thêu, âm lướt? Đặc điểm của hợp âm thêu, lướt?
 3. Đặc điểm của hình thức rondo?
 4. Sơ lược thân thế sự nghiệp của J. Brahms và những cống hiến của ông cho nghệ thuật âm nhạc thế giới?

Câu 17:

 1. Đặc điểm của điệu thứ trưởng hòa âm và trưởng giai điệu. Cho ví dụ?
 2. Những hợp âm nào là hợp âm bảy phụ? Cách sử dụng?
 3. Đặc điểm phần trình bày của hình thức sonate?
 4. Sơ lược thân thế sự nghiệp của F. Mendelssohn và những cống hiến của ông trong nghệ thuật âm nhạc thế giới?

Câu  18:

 1. Hãy nói về các thể đảo của hợp âm ba. Cho ví dụ?
 2. Kể tên các điệu tính có thể chuyển điệu gần từ giọng gốc là trưởng. Cho ví dụ?
 3. Đặc điểm của hình thức biến tấu?
 4. Sơ lược thân thế sự nghiệp, tác phẩm của E. Grig và những cống hiến của ông cho nghệ thuật âm nhạc thế giới?

Câu 19:

 1. Thế nào là giọng cùng tên? Giọng song song? Cho ví dụ?
 2. Kể tên các điệu tính có thể chuyển điệu gần từ giọng gốc là thứ. Cho ví dụ?
 3. Đặc điểm của hình thức sonate không có phần phát triển?
 4. Sơ lược về các tác giả, các tác phẩm tiêu biểu của nhóm nhạc sỹ 5 người Nga (nhóm “Hùng mạnh”) thế kỷ XIX?

Câu 20:

 1. Giải thích các khái niệm: chồng âm, hợp âm, hòa âm?
 2. Hợp âm bảy dẫn là gì? Cách giải quyết hợp âm bảy dẫn về hợp âm ba chủ?
 3. Đặc điểm hình thức Concerto cho nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc giao hưởng?
 4. Sơ lược thân thế sự nghiệp, các sáng tác khí nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Văn Nam?

ĐÁP ÁN:

CÂU 1:

Đây là câu hỏi thường hay gặp trong các cuộc thi đầu vào của các trường nghệ thuật, để trả lời câu hỏi này, chỉ cần nói được âm thanh sử dụng trong âm nhạc có 4 đặc tính : cao độ ( độ cao của âm thanh ), trường độ ( độ dài của âm thanh ) , cường độ ( độ lớn của âm thanh ) và âm sắc ( sắc thái, màu sắc âm thanh đặc trưng của từng loại giọng hát, nhạc cụ ), tuy nhiên, để câu trả lời có sức thuyết phục hơn, ta cần nắm rõ như sau :

1/ Cao độ : phụ thuộc vào tốc độ dao động của nguồn âm, nguồn âm dao động càng nhanh thì âm thanh phát ra càng cao, âm thanh phát ra bởi tốc độ dao động 440 lần/giây được gọi là nốt La của quãng 8 thứ 1. Từ đó theo quy luật âm bồi để tính ra các nốt khác.

2/ Trường độ : phụ thuộc vào thời gian dao động của nguồn âm, nguồn âm dao động càng lâu thì trường độ càng dài. Người ta dùng hình nốt để ghi trường độ, nếu tốc độ nốt đen tempo = 60 thì mỗi phút sẽ diễn tấu được 60 nốt đen, tức là mỗi nốt đen kéo dài 1 giây, nếu nốt đen tempo = 120 tức là mỗi phút sẽ diễn tấu được 120 nốt đen, vậy mỗi nốt đen kéo dài nửa giây, từ đó tính ra thời gian của các hình nốt khác.

3/ Cường độ : Phụ thuộc vào biên độ dao động củq nguồn rung, nguồn rung dao động càng rộng thì cường độ càng lớn. Cường độ cũng có thể được đo chính xác bằng máy, tuy nhiên, cường độ không như trường độ, không khi nào sử dụng máy đo cường độ trong âm nhạc, tất cả đều dùng các ký hiệu tương đối như pp- p - mp - mf - f - ff, tức là "rất nhẹ, nhẹ, nhẹ vừa, mạnh vừa, mạnh, rất mạnh".

4/ Âm sắc : phụ thuộc vào tính chất của nguồn âm, tức là chất liệu, trọng lượng, thể tích ... của nguồn âm khác nhau sẽ tạo ra âm sắc khác nhau. Ví dụ âm thanh có cùng 3 thuộc tính là cao độ, trường độ, cường độ, nhưng được phát ra bởi 2 chất liệu là đồng và gỗ phát ra sẽ có âm sắc khác nhau. Mỗi người cũng sẽ có chất giọng khác nhau không ai giống ai do cấu tạo thanh quản và cơ thể khác nhau.

CÂU 2:

 • Trong hệ thống âm nhạc, hàng âm có 7 bậc cơ bản:
7 bậc cơ bản  ĐỒ MI FA SOL LA SI
cách viết khác C D E F G A B
 • Muốn thay đổi cao độ của các bậc cơ bản người ta dùng những kí hiệu :

Dấu thăng (#): làm tăng cao độ  lên nửa cung.

Thăng kép (x):  làm tăng cao độ lên 2 nửa cung.

Dấu giáng (b):  làm giảm cao độ xuống nửa cung.

Giáng kép(bb): làm giảm cao độ xuống 2 nửa cung.

 -  Dấu bình :  làm cho cao độ của nốt nhạc  trở về cao độ tự nhiên

CÂU 3:

 • Ý nghĩa của khóa Sol dòng 2: quy định nốt nằm ở dòng kẻ thứ 2 là nốt Sol
 • Ý nghĩa Khóa Fa nằm ở dòng kẻ thứ 4: quy định nốt nằm ở dòng kẻ thứ 4 là nốt Fa
 • Thứ tự dấu thăng( #)  trên khuông nhạc: FA- ĐÔ- SOL- RÊ -LA -MI -SI
 • Thứ tự dấu giáng(b) trên khuông nhạc( ngược lại với #): Si, MI, LA, RÊ, SOL, ĐÔ, FA

CÂU 4:

****Ý nghĩa số chỉ nhịp: số chỉ nhịp có 2 phần: số trên và số dưới

Đầu tiên, bạn phải hiểu ý nghĩa của 2 con số ấy đã.
* Về con số nằm bên trên chính là số nhịp có trong 1 ô nhịp.
VD: Số bên trên là số 2, thì 1 ô nhịp sẽ có 2 phách.
Số bên trên là số 4, thì 1 ô nhịp sẽ có 4 phách.

* Về con số nằm bên dưới, nó có nghĩa là một đơn vị nhịp sẽ có giá trị bằng một nốt, mà nốt đó là nốt tương ứng với số ở phần mẫu số.
- Nốt tròn được gọi là whole note – nghĩa là nguyên vẹn, có thể coi là 1.
- Nốt trắng được gọi là nốt half – nghĩa là 1/2.
- Nốt đen được gọi là quarter – nghĩa là 1/4.
- Nốt móc đơn được viết là 1/8
Và tương tự cho những nốt nhỏ hơn.

Ví dụ:  Nhịp 4/4 

 • số 4 ở trên chỉ trong một ô nhịp có 4 phách
 • số 4 ở dưới chỉ: một đơn vị nhịp sẽ có giá trị bằng một nốt đen( như đã nói ở trên: Về con số nằm bên dưới, nó có nghĩa là một đơn vị nhịp sẽ có giá trị bằng một nốt, mà nốt đó là nốt tương ứng với số ở phần mẫu số. VÌ Nốt đen được gọi là quarter – nghĩa là 1/4 ==> số ở dưới là 4 tương ứng vs mẫu số của nốt đen)

**** Đặc điểm của nhịp lấy đà: có 2 đặc điểm 

 • Là ô nhịp đầu tiên trong bản nhạc
 • không đủ số phách theo quy định

ví dụ : trong bài quy định nhịp 4/4 ( mỗi ô nhịp có 4 phách) nhưng ô nhịp đầu chỉ có 2 phách, 1 phách rưỡi hoặc 3 phách thì đó là nhịp lấy đà

CÂU 5:

- Tiết tấu là gì ?

Tiết tấu là tương quan trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau, khi liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định tạo thành hình tiết tấu.

Nhóm tiết tấu từ đó hình thành đường nét tiết tấu. Nói cách đơn giản tiết tấu chính là sự sắp xếp các âm thanh ngắn dài khác nhau, thành từng nhóm nhỏ, nhóm lớn theo tình ý của người soạn nhạc.

-Trong mỗi nhịp  lại chia ra nhiều quãng thời gian đều nhau nhỏ hơn gọi là phách.
Mỗi nhịp đều có phách mạnh, phách nhẹ. Phách mạnh bao giờ cũng nằm ở đầu ô nhịp. Nhờ có phách mạnh, phách nhẹ ta mới phân biệt được các loại nhịp khác nhau.
Số lượng phách trong mỗi ô nhịp tuỳ thuộc vào số chỉ nhịp.

Ví dụ : Nhịp 2/4 : phách đầu mạnh, phách hai nhẹ

           Nhịp 3/4 :  phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ.

           Nhịp 2/8,3/8 :  Là những nhịp đơn gồm một phách mạnh. Mỗi phách tương đương 1 móc đơn.

           Nhịp 4/4(Ký hiệu là C):Phách đầu(mạnh) Phách hai nhẹ, Phách 3 mạnh vừa. Phách 4 nhẹ.

- Thế nào là Đảo Phách ? 

 là hiện tượng một âm bắt đầu vang lên ở phách nhẹ hoặc phần nhẹ của phách ngân sang phách mạnh hoặc phần mạnh của phách tiếp theo. Hiện tượng này làm thay đổi trọng âm của âm thanh dẫn đến sự thay đổi nhịp điệu đều đặn của bản nhạc. Nói cách khác, đảo phách là kiểu nối tiếp tiết tấu, trong đó trọng âm tiết tấu không trùng với trọng âm của tiết nhịp.

Có 2 loại đảo phách :

-Đảo phách trong cùng một ô nhịp

 

- Đảo phách từ một ô nhịp sang ô nhịp tiếp theo : 

 

- Nghịch phách là gì ? 

- Nghịch phách: Là trường hợp 1 âm vang lên từ phách yếu hoạc phần yếu của phách, trước 1 dấu lặng ở phách mạnh hoặc phần mạnh của phách.Nghịch phách tạo ra một sự kích động, hụt hẫng, làm cho đoạn nhạc nhộn nhịp, vui hơn.
 
Ví dụ
 CÂU 6:
 

- Nhịp độ là gì ?

Nhịp độ (hay tempo ) là tốc độ hay độ nhanh, chậm của một bản nhạc và là yếu tố rất quan trọng của bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào.

 

- Tên các nhóm nhịp độ cơ bản ?

Nhịp độ được chia thành ba nhóm cơ bản : chậm, vừa và nhanh. Để chỉ các loại nhịp độ người ta sử dụng chủ yếu các danh từ tiếng I-ta-li-a.

Ví dụ: Dưới đây là những kí hiệu chủ yếu về nhịp độ.

-Nhịp độ chậm : Largo – rộng rãi 

                             Lento – chậm rãi

                            Adigato – chậm

                            Gravo – nặng nề

- Nhịp độ vừa : Andante – thanh thản, không vội vã

                        Andantino – Nhanh hơn

                       Andante Moderato – vừa phải

                         Sostenuto – ghìm lại

                       Allegretto – sinh động

                      Allegro moderato – nhanh vừa

- Nhịp độ nhanh : Allegro – nhanh

                           Vivo – nhanh

                           Vivace – rất nhanh

                           Presto – hối hả

                           Pristissimo – rất nhanh

CÂU 7:

- Quãng là gì ?

Quãng là khoảng cách chỉ sự kết hợp của 2 âm vang lên cùng một lúc ( đồng thời) hay lần lượt ( nối tiếp nhau). Tùy theo khoảng cách số cung và số bậc của 2 âm mà sự kết hợp vang lên tạo nên hiệu quả âm nhạc. 

- Ðể xác định một quãng ta phải biết được giá trị số lượng và chất lượng của nó.

 Bằng cách tính toán số lượng nốt nhạc trong một quãng mà chúng ta có thể xác định được giá trị số lượng của nó. Khi tính toán phải bao gồm cả nốt đầu tiên và nốt kết thúc. ** Ví dụ từ Ðô tới Mi chúng ta có một quãng 3 (C-1, D-2, E-3).

Tuy nhiên, không phải tất cả các quãng có cùng giá trị số lượng như nhau đều có kích cỡ giống nhau. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần phải xác định chất lượng của quãng bằng cách xác định chính xác số cung và nửa cung trong quãng.

**Ví dụ :  từ Đô đến Mi là quãng 3, từ Fa đến Si là quãng 4 

 

- Phân biệt quãng giai điệu và quãng hòa âm:

-Quãng giai điệu : là quãng được tạo bởi 2 âm thanh vang lên lần lượt ( nối tiếp nhau). Quãng giai điệu được cấu tạo theo lối chiều ngang 

-Quãng hòa âm:  là quãng được tạo bởi 2 âm thanh vang lên cùng lúc. Âm dưới gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn.

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trẻ thích học đàn, giúp trẻ bằng cách nào ?

Trẻ thích học đàn, giúp trẻ bằng cách nào ?

cho con em mình theo học các loại nhạc cụ hiện đang là mối quan tâm lớn của các bậc...
Học đàn Piano, những điều cần biết gì?

Học đàn Piano, những điều cần biết gì?

Học đàn Piano và những điều...
NHỮNG LỢI ÍCH “KHỔNG LỒ” khi cho BÉ HỌC PIANO

NHỮNG LỢI ÍCH “KHỔNG LỒ” khi cho BÉ HỌC PIANO

Học piano đem lại những lợi ích khổng lồ cho bé mà Ba mẹ nào cũng cần biết
 Chọn đàn Piano điện cần lưu ý những gì ?

 Chọn đàn Piano điện cần lưu ý những gì ?

Với những ưu điểm cơ bản, Piano điện...
Chơi ukulele hiệu quả bằng cách nào?

Chơi ukulele hiệu quả bằng cách nào?

chơi ukulele hiệu quả cho người mới bắt đầu Ukulele là nhạc cụ khá phổ biến...
VỪA ĐÀN VỪA HÁT sao cho hay??

VỪA ĐÀN VỪA HÁT sao cho hay??

VỪA ĐÀN VỪA HÁT tại sao bạn không làm được?

Facebook