Dạy đàn piano ngay cho con khi thấy những dấu hiệu sau:

1.Con bạn có các kỹ năng vận động cơ bản.

Dạy đàn Piano chỉ cần sức mạnh ngón tay và cánh tay vừa phải để nhấn phím và dễ tạo ra âm thanh hơn so với các nhạc cụ có dây như guitar hoặc violin.

2. Con bạn biết sự khác biệt giữa trái và phải.

Dạy đàn piano cho con liên quan đến việc sử dụng cả hai tay. Bạn nhỏ mới bắt đầu không cần một ý thức phát triển cao về sự độc lập về hướng hoặc chân tay. Tuy nhiên, biết sự khác biệt giữa trái và phải là cần thiết để chơi hầu hết các bài hát.

3. Con bạn có thể đếm đến 4.

Biết cách đếm đến 4 sẽ giúp con có các khái niệm thời gian cần thiết để chơi hầu hết các bài hát.

4. Con bạn là một người học có động lực. 

Nếu con bạn thích âm nhạc, hoặc có vẻ hào hứng để chơi các bài hát mới. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy chúng đã sẵn sàng để bắt đầu học.

5. Con bạn có thể tập trung trong 30 phút.

Nếu con bạn có thể tập trung vào một nhiệm vụ trong 30 phút. Thì chúng sẽ có thể xử lý các bài học.

 6. Con bạn đã sẵn sàng để thực hành hàng ngày.

Để truyền cảm hứng cho con luyện tập. Điều quan trọng là con phải có quyền truy cập vào đàn piano hoặc bàn phím ở nhà.

 7. Con bạn đã trưởng thành và có thể làm theo hướng dẫn.

Trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi có thể khác nhau về sự trưởng thành xã hội. Nếu con bạn có thể làm theo hướng dẫn từ người hướng dẫn. Chúng sẽ có nhiều thành công hơn vượt qua các thử thách.

Mời mọi người:

Xem thêm các hoạt động học viên học đàn tại : Hoạt động học viên

Và các hoạt động giáo dục âm nhạc cho bé tại: Giáo duc âm nhạc

MARKETPLACE