Chương trình học gồm các nội dung sau

  • Tổng quan về thu âm, phối nhạc, giải đáp thắc mắc thường gặp.
  • Cài đặt máy, các thiết bị, phần mềm thường dùng.
  • Làm quen giao diện và sử dụng phần mềm thu âm.
  • Căn chỉnh nhịp của giọng ca chính, các bè
  • Làm quen giao diện và sử dụng phần mềm chỉnh cao độ
  • Sử dụng các plugin
  • Thực hành thu âm.

Trừ phần tổng quan học trong 1 tiết, các nội dung sẽ học trong 2 đến 3 tiết. Dự kiến khóa học kéo dài từ 10 đến 12 tiết.

Học phí 20.000.000 , đóng 1 lần đầu khóa, học 1 kèm 1.

MARKETPLACE