Bảng phí thu âm:

  • Đơn ca: 1.000.000
  • Từ song ca trở lên, thêm mỗi giọng 200.000
  • Thanh toán ngày khi thu âm, giao bài trong 4 ngày, sau ngày thu âm.

 

Phối nhạc:

  • 1.500.000/bài, phối trên máy tính, cọc 50%, sau khi nhận bản melody duyệt, chuyển đủ phí để nhận bài.

 

Ký âm:

  • 300.000/bài, cọc 50%, gửi file audio và lời bài hát 4 ngày sau nhận bài.

 

Phổ thơ

  • ra ca khúc hoàn chỉnh gồm văn bản nhạc, nhạc beat, bản thu âm hoàn chỉnh, video karaoke : 6.000.000

 

MARKETPLACE